چگونه به ویرا اعتماد کنیم
1_ حسابرسی و بررسی دقیق
به کمک حسابرسی و بازرسی دقیق امکان عرضه اولیه توکن فراهم گردید
2_ صرافی
با در دست داشتن کد صرافی غیر متمرکز بین المللی امکان این است که اشخاص کد شخصی خود استفاده کرده و هزینه های 6درصد ارزش افزوده برای صرافی های متمرکز را از لیست هزینه افراد برای تبدیل حذف کرده همچنین به این طریق امنیت تبدیل های واحد پولی افراد در ید خود بوده و با کد کاربری و رمز عبور شخصی اختیار حساب خود را دارند و جا به جایی توسط خودشان صورت میگیرد و کاملا شخصی بوده و بعد از احراز هوییت سرمایه تحت تملک خود شخص میباشد و مدیریت با خود اوست.
2_قابلیت وصل شدن حساب کاربری شخصی افراد به حساب بانکی خود فرد و تبدیل کردن سرمایه
3_قابلیت تبدیل رمز ارز های مورد نظر به ریال یا برعکس
4_ایجاد کیف پول شخصی ومنحصر به فرد با امنیت بالا “Trust Wallet” جزو 10 کیف پول امن برتر دنیا

عرضه اولیه توکن دارایی
سرمایه گذاران توکن شرکت را خریداری میکنند
درآمد حاصل از سرمایه گذاری برای توسعه استراتژیک شرکت و دارایی مرتبط آن خواهد شد معامله شده و به اشتراک گذاری سود
توکن ها در معاملات معامله میشود
شرکت ها به صورت دوره ای بخشی از سود و درامد را به صاحبان سرمایه توضیع میکند که تحت حسابرسی قرار گیرند و این علاوه بر سود های ماهانه و ثابت است
(طبق قوانین مندرج در اسناد)
پشتوانه دارایی های شرکت ویرا به وسیله نفوذ به راهکار های فناوری های نوین
پایگاه داده غیر متمرکز
سیستم توذیع سود های سرمایه گذاری ها
سیستم ردیابی و تحلیل پیشرفته
سیستم مدیریت غیر متمرکز