شرکت ویرا با توجه به تجربه کافی در حوزه بازارهای بین المللی مجازی و واقعی و به کار گیری بهترین تریدرها و تحلیل گران بازار های جهانی با توجه به سابقه 16 ساله فعالیت در بورس بین الملل FOREX-Cryptocurrency و بلاک چین ها فعالیت داشته و با شناخت بازار کندل ها سود های خوبی دست یافته است و در این حرفه آموزش ها را به صورت رایگان در اختیار افرادی که علادقه مند هستند گذاشته که خود به درآمد های جهانی دست پیدا کنند اما با توجه به اینکه عصر حاضر به عنوان عصر ارتباطات و دیجیتال می باشد و دنیا در حال رفتن به سمت و سوی مجازی و دیجیتال است ،سعی بر آن داریم که هم سو با جهان متمدن حرکت کرده وعلاوه بر ترید شخصی کارگزار رسمی با کد مخصوص بورس فارکس نیز هستیم

.
دشواری های جذب سرمایه گذاری از طریق ابزار سنتی
1_انعطاف ناپذیری مقررات بازار
2_بازار های مالی کشور محدود به بورس داخل کشور ها شده و دستخوش مسائل سیاسی.منطقه ای و..
3_موانع بر سر راه سرمایه گذاران که منجر به کمبود مالی میشود
4_تحریم های همه جانبه که تاثیر به سزایی در اقتصاد داشته و روابط را بسیار محدود کرده
5_واسطه ی گران قیمت
6_تفاوت ارزش واحد پولی کشوربا پول های رایج دنیابه دلیل تحریم های موجود و…
7_ بنگاه فناوی های جدید است که میتوان سرمایه گذاران را تسهیل کرد
چالش های افزایش سرمایه گذاران برای اقتصاد واقعی شرکت ها
بسیاری از فرصت های مالی را جذب نموده و سود را از بین میبرند
فرایند های پیچیده و زمان بر .وقت گیر واسطه های متعدد و دورو
ایا مدل کلاسیک باید تخریب شود؟
تکنولوپی های رایج
(زنجیره بلوک_هوش مصنوعی_اینترنت اشیا_داده های عظیم)
مقررات و ایین نامه ها
امنیت
استارتاپ های صنعت مالی
جنگ استعدادها
نحوه تجارت سنتی در بازار داخل و تجارت بین الملل باعث عقب افتادن ما از جامعه بین الملل است.

گذشته و اینده بانکداری سرمایه گذاری _تجارت ویرا
گذشته:
رویکرد محافظه کارانه برای پذیرش فناوری های جدید
عدم انعطاف پذیری و تحرک
برمبنای ارزش های سنتی
کارمندان_سرمایه و منابع زیاد و انجام
انطباق با قوانین موجود
مهارت های محدود به تحقیق و تحلیل
اینده:
پذیرش و رهبری فناوری های در حال ظهور
قابلیت امنیت فوق العاده و انعطاف پذیری
انطباق با رمز ارزها
تبدیل شرکت های مالی برون سپاری فعالیت های غیر متمرکز
مشارکت و فعال در تولید مقررات برای محصولات جدید
مهارت های مبتنی بر جریان تکنولوژِی های جدید
توکیزه کردن اینده سرمایه گذاری
توکیزه کردن فرایند تبدیل حقوق و ارزش یک دارایی به صورت یک توکن دیجیتال روی یک زنجیره بلوک
فواید:
کاهش هزینه های تراکنش ها
عمل کرد مستقل از واسطه های مرکزی
اجرای سریعتر
((ما فرصتی برای ایجاد توکن با پشتوانه دارایی به عنوان ابزار مالی جدیدی که باعث تغییر بازار های مالی و افزایش کارایی تولید سرمایه برای اقتصاد واقعی شرکت ها میگردد را ایجاد نمودیم))