یکی از گروه های فعالیت هلدینگ ویرا شاخه ی ساختمان سازی میباشد.

این گروه تشکیل شده از متخصصان و مشاوران زبده و ماهری هست که همراه شما و راهنمای شما در این مسیر میباشند.

همچنین این هلدینگ شرایطی را فراهم آورده است که همه اقشار جامعه با هر میزان سرمایه بتوانند برای خرید خانه و سرمایه گذاری اقدام کنند و از این شرایط ویژه بهره ببرند.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.