نحوه صدور کارت اعتباری برای سازمان های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی

1- صدور کارت اعتباری برای سازمان ها و شرکت های دولتی یا نیمه دولتی با اعتبار اعلام شده از سوی مسئولان محترم مجموعه های متقاضی کارت متناسب با پست سازمانی و خالص حقوق دریافتی کارکنان صرفاً پس از انعقاد قرارداد و در قالب ارائه تعهد کسر از حقوق گروهی از سوی سازمان های متقاضی کارت انجام می شود.

2- صدور کارت اعتباری برای شرکتها و موسسات خصوصی پس از ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت یا ترهین اموال غیر منقول توسط شرکتها یا موسسات متقاضی کارت انجام می شود.

3- دارندگان کارت اعتباری می توانند از طریق مراجعه به وب سایت کارت اعتباری هوده و مشاهده آخرین وضعیت فروشگاه ها و مراکز طرف قرارداد، فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب و بصورت حضوری یا غیر حضوری اقدام به خرید نمایند.

4- پس از مراجعه دارندگان کارت به فروشگاه و ثبت تراکنش خرید از طریق P.O.S, VP.O.S یا O.T.P، مطابق با مفاد قرارداد، اقساط خریدهای انجام شده، ماهانه و به صورت فایل اکسل که شامل : کدملی، کد پرسنلی، قسط سر رسید شده دارندگان کارت می باشد در داشبورد مدیریتی کارت اعتباری بارگذاری می گردد، مدیران سازمان ها از طریق دسترسی اختصاصی به داشبورد مذکور، می توانند فهرست اقساط قابل پرداخت دارندگان کارت را جهت کسر از حقوق ایشان دریافت نمایند.

5- پس از پرداخت اقساط دارندگان کارت توسط سازمان ها به حساب شرکت توسعه ارزش هوده (کارت اعتباری بیمه ملت)، اعتبار کارت ها به میزان قسط پرداختی شارژ و با توجه به سقف اقساط ماهانه هر یک از دارندگان کارت مجدداً قابل استفاده می باشند.