1- واردات انواع محصولات بر طبق سفارش مورد نظر
2- صادرات انواع محصولات به کشورهای مقصد با داشتن پایگاه های ثابت در کشورهای روسیه ترکیه امارات عمان بلاروس و پنج کشور حوضه غرب آفریقا